Juridiskais paziņojums

Šajā tīmekļa vietnē pieejamie dokumenti

Atļauja izmantot šajā tīmekļa vietnē publicētos dokumentus (piemēram, gada pārskatu, vides pārskatu, paziņojumus presei, informācijas lapas utt.) tiek piešķirta ar noteikumu, ka (1) visās kopijās būs redzams tālāk ievietotais paziņojums par autortiesībām, (2) no šīs tīmekļa vietnes saņemtie dokumenti tiks izmantoti tikai un vienīgi informatīviem, nevis komerciāliem mērķiem un netiks kopēti vai publicēti nevienā tīkla datorā vai izplatīti plašsaziņas līdzekļos un (3) nevienā dokumentā netiks veiktas nekādas izmaiņas. Minēto dokumentu izmantošana jebkuriem citiem mērķiem ir stingri aizliegta un tiks uzskatīta par nopietnu civillikuma un krimināllikuma pārkāpumu.

Atļaujā izmantot augstāk norādītos dokumentus nav iekļauta atļauja izmantot „ROCKWOOL.com” tīmekļa vietnes vai jebkuras citas „ROCKWOOL International” A/S piederošās vai kontrolētās tīmekļa vietnes dizainu vai izkārtojumu. „ROCKWOOL International” A/S tīmekļa vietņu elementi ir aizsargāti ar likumu, un ir aizliegts tos gan pilnībā, gan daļēji kopēt vai atdarināt. Aizliegts kopēt vai atkārtoti nodot tālāk jebkuru „ROCKWOOL” tīmekļa vietnes logo, grafiku vai attēlu, ja nav saņemta nepārprotama „ROCKWOOL International” A/S atļauja.

„ROCKWOOL International” A/S nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicētajos dokumentos un saistītajos grafikos iekļautās informācijas piemērotību jebkuram mērķim. Visi šie dokumenti un saistītie grafiki tiek publicēti tādi, kādi tie ir publicēšanas brīdī, nesniedzot nekāda veida garantijas. „ROCKWOOL International” A/S nevienā gadījumā nav atbildīga par tiešajiem, netiešajiem vai izrietošajiem zaudējumiem vai jebkura cita veida zaudējumiem, kas radušies sakarā ar lietojamības, datu vai peļņas zudumu līguma darbības laikā, nevērības vai citos gadījumos, kas izriet no šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas lietošanas vai ir saistīti ar tās lietošanu.

Šajā tīmekļa vietnē publicētajos dokumentos un saistītajos grafikos ir iespējamas tehniska rakstura neprecizitātes vai iespiedkļūdas. 

Trešās puses tīmekļa bākas: mēs izmantojam trešās puses tīmekļa bākas no Yahoo!, lai analizētu, kuras sadaļas mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji aplūko un ko tajās dara. Turklāt Yahoo! var izmantot anonīmu informāciju par jūsu apmeklējumiem gan šajā, gan citās tīmekļa vietnēs, lai pilnveidotu savus produktus un pakalpojumus un sniegtu jums reklāmas materiālus par precēm un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt.


PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM. Reģistrētās autortiesības: „ROCKWOOL International” A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dānija. Visas tiesības aizsargātas.

PREČU ZĪMES. ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, RockDelta, BUILDDESK un GRODAN un/vai citu šeit minēto produktu nosaukumi ir „ROCKWOOL International” A/S un/vai ar to saistīto uzņēmumu preču zīmes vai arī reģistrētās preču zīmes.

Visas tiesības, kas ar šo paziņojumu netiek nepārprotami piešķirtas, ir aizsargātas.