Energoefektivitāte

Ēku energoefektivitāte – mūsdienās ļoti bieži lietots jēdziens. Ko patiesībā tas nozīmē un ar ko tas ir saistīts?

   

Energoefektivitāte ir ietaupītā enerģijas daudzuma un patērētā (jeb prognozējamā) enerģijas daudzuma attiecība. Citiem vārdiem – efektīvas enerģijas patēriņa mērķis ir samazināt enerģiju ražojot, ekspluatējot vai sniedzot pakalpojumus. Tas attiecas uz ēku apsildīšanas, dzesēšanas, vēdināšanas un kondensēšanas enerģiju vai elektroenerģiju, ko rada ēkā esošās iekārtas. Energoefektivitāte ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības klimata politikas mērķiem. Līdz 2020. gadam plānots ieviest „3x20” klimata paketi un par 20% uzlabot enerģijas patēriņa efektivitāti.Energoefektīvas mājas

Enerģiju taupošas mājas ir celtnes, kurās apsildīšanas un dzesēšanas, vēdināšanas un kondensēšanas un apgaismošanas enerģijas patēriņš ir mazāks nekā standarta celtnei, kas būvēta saskaņā ar minimālām tehnisko nosacījumu prasībām. Šādu ēku enerģijas patēriņš svārstās no 50 līdz 75 kWh/m2 gada laikā.

Gandrīz nulles enerģijas patēriņa celtnes (angļ. Near Zero Energy Building) ir ēkas, kuru apsildīšanas un dzesēšanas, vēdināšanas un kondensēšanas un apgaismošanas enerģijas patēriņš ir mazāks par 50 kWh/m2 gadā. Saskaņā ar Ēku enerģētiskās lietderības direktīvas jauno redakciju no 2020. gada visām jaunceltnēm vajadzēs būt gandrīz nulles enerģijas ēkā.

Pasīvā māja ir objekts, kura siltumenerģijas patēriņš ir mazāks nekā 15 kWh/m2 gadā.

„TRIAS ENERGETICA“

Tiecoties samazināt nepieciešamību pēc enerģijas, efektīvas enerģijas ēkām izveidots „TRIAS ENERGETICA“ modelis. Tas definē ēku projektēšanas, ekspluatēšanas un modernizēšanas noteikumus.