Ugunsdrošība

UGUNSDROŠĪBA

Akmens vate ir nedegoša un izturīga pret augstām temperatūrām. Tās izmantošana uzlabo ēkas pasīvo pretuguns aizsardzību.

Skatīt

Ugunsdrošība un tās ietekme

Latvijā ugunsgrēki joprojām lielā mērā apdraud gan cilvēku dzīvības, gan viņu īpašumu. 2014(Q3) . gadā  Latvijā izcēlušies  10278 ugunsgrēki. 

Ugunsdrošības klasifikācijai

Uz būvmateriāliem, konstrukcijām un risinājumiem tiek attiecinātas dažādas klasifikācijas, piemēram, pārbaudot to reakciju uz uguni, piedalīšanos ugunsgrēkā vai uguns izolāciju.

Ugunsgrēks ēkā

Akmens vate – tā kalpo ne tikai ēkas siltināšanai, bet arī pasīvai ugunsgrēka aizsardzībai, tā ir veidota no nedegošiem materiāliem.