Vides aizsardzība

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Civilizācijas attīstība ietekmē vidi ap mums. Pilsētu izaugsme vai transporta infrastruktūras attīstība – tās ir jomas, kurās cilvēks izdara milzīgu negatīvu ietekmi uz vidi.

Skatīt

VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Mūsu sabiedrību grupas politika parāda, ka katrai filiālei ir obligāti jābūt vides aizsardzības vadības sistēmai, kurā būtu paredzēta atbildība un kontroles procedūras.

Vairāk

POZITĪVA VIDES AIZSARDZĪBAS BILANCE

„ROCKWOOL“ izolācija ir viens no nedaudzajiem rūpniecības produktiem, kuri palīdz ietaupīt vairāk enerģijas, nekā tiem pašiem nepieciešams.

Vairāk

PRODUKTU DROŠĪBA

Akens vate tiek izmantota jau vairāk nekā 60 gadus. Tā ir pierādījusi sevi kā populāru un drošu izolācijas materiālu un, iespējams, ka tā ir viens no vispamatīgāk dokumentētajiem un praktiski testētajiem būvmateriāliem.

Vairāk