Ugunsdrošība

Ugunsdrošība

Kāpēc Rockwool?

Ugunsdrošība

Akmens vate ir nedegoša un izturīga pret augstām temperatūrām. Tās izmantošana uzlabo ēkas pasīvo pretuguns aizsardzību.

Lielāko daļu savas dzīves mēs pavadām ēkās. Mēs tajās strādājam, izklaidējamies un pavadām brīvo laiku. Tomēr tikai neliela daļa no mums zina, vai ēkas ir pienācīgi pasargātas no ugunsgrēka. Nav daudz cilvēku, kas domātu par risku, kas rodas trūkumu dēļ šajā jomā.

Izolācijas loma kā aktīvā un pasīvā ugunsaizsardzība

Lai samazinātu ugunsgrēka traģisko seku risku, it īpaši daudzdzīvokļu mājās, būtu jāpievērš lielāka uzmanība ēkas būvniecības laikā izmantotajiem materiāliem. Katrā ēkā evakuācijai paredzētais laiks ir atšķirīgs. Tas atkarīgs no ēkas pielietojuma, tomēr katrā gadījumā tas būtu jāaprēķina pēc iespējas precīzāk. Ugunsaizsardzība būtu jāiekļauj katras ēkas projektā kā viena no svarīgākajām sastāvdaļām.

 Ļoti svarīgi izmantot nedegošus būvmateriālus. Kā uguns reaģē ar būvmateriāliem, nosaka degamības klasifikācija. Daudzi cilvēki nepievērš uzmanību degamības klasifikācijai, pat ja vēlāk sekas var skart viņus pašus. 

Rezultātā ugunsgrēka gadījumā, ja izmantoti degoši būvmateriāli, var rasties stipri apdegumi, saindēšanās vai pat cilvēki zaudēt dzīvību. Tālāk sniegtā degamības klasifikācija ļauj ātri novērtēt, vai materiāli ir degoši, vai nē. Šīs zināšanas var ietekmēt izvēli, uzlabojot savas mājas ugunsdrošību.

A1 klases materiāli nodrošina lielāko iespējamo ugunsaizsardzību. Visbiežāk akmens vate tiek klasificēta kā A1 klases materiāls, kas pilnībā atbilst ugunsdrošības prasībām.

Ugunsgrēku tipi
Ugunsgrēku tipi

Ugunsgrēku tipi

Uzziniet vairāk
Ugunsgrēka norise
Ugunsgrēka norise

Ugunsgrēka norise

Uzziniet vairāk
Eiroklases
Eiroklases

Eiroklases

Uzziniet vairāk
kontakti

Sazinieties, ja vēlaties saņemt tehnisko palīdzību par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Back