Palīgrīki

Tehniskais konsultācijas

ROCKWOOL rasējumi un konstruktīvo mezglu risinājumi ir sagatavot arhitektiem, celtniekiem un individuāliem pircējiem, kuri vēlas pareizi iestrādāt materiālu. ROCKWOOL iesaka izmantot aprēķinu programmas, kuras ir domatātas visiem, kas strādā celtniecības nozarē: arhitektiem, projektu vadītājiem, projektētājiem un studentiem. Varat lejupielādēt visas zemāk esošās ROCKWOOL brošūras.