Case Study, Lion Farm Estate
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, fire barrer, frontrock fs
package, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, fire barrer, frontrock fs

FRONTROCK FS

Ugunsdrošībai paredzētās akmens vates plāksnes tiek montētās ar joslām, kas tiek ierīkotas ETICS fasādēs ar polistirola putuplastu.