product header, garage, flood, construction, fasrock ll
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, frontrock l
pallet, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, etics, frontrock l

FRONTROCK L

Fasāžu plāksnes ar vertikālu šķiedras orientējumu FRONTROCK L tiek lietotas kā siltināšanas kārta ārējās siltumizolācijas kombinētajās sistēmās (ETICS), zemapmetuma ārsienu un cokola siltināšanai un kā pamatne apmetumam.