external walls, application, header, single family house
package, slabs, ewi, facade, products, external wall insulation, ventilated facade, ventirock
pallet, ewi, facade, products, external wall insulation, ventilated facade, ventirock

VENTIROCK

Akmens vates plāksnes VENTIROCK izmanto mazstāvu ēkās kā siltuma un skaņas izlolāciju vedināmo fasāžu (ar gaisa šķirtkārtu) sistēmās. Pielieto arī trīsslāņu konstrukcijās (apdare ķieģeļi). Papildus vēja  (vēja barjera) nav jāpielieto.