Drošība

Nedeg, iztur līdz 1000 °C temperatūru.

Ugunsdrošība

Akmens vate ir nedegoša un izturīga pret augstām temperatūrām. Tās izmantošana uzlabo ēkas pasīvo pretuguns aizsardzību.

Lielāko daļu savas dzīves mēs pavadām ēkās. Mēs tajās strādājam, izklaidējamies un pavadām brīvo laiku. Tomēr tikai neliela daļa no mums zina, vai ēkas ir pienācīgi pasargātas no ugunsgrēka. Nav daudz cilvēku, kas domātu par risku, kas rodas trūkumu dēļ šajā jomā.

Izolācijas loma kā aktīvā un pasīvā ugunsaizsardzība

Lai samazinātu ugunsgrēka traģisko seku risku, it īpaši daudzdzīvokļu mājās, būtu jāpievērš lielāka uzmanība ēkas būvniecības laikā izmantotajiem materiāliem. Katrā ēkā evakuācijai paredzētais laiks ir atšķirīgs. Tas atkarīgs no ēkas pielietojuma, tomēr katrā gadījumā tas būtu jāaprēķina pēc iespējas precīzāk. Ugunsaizsardzība būtu jāiekļauj katras ēkas projektā kā viena no svarīgākajām sastāvdaļām.

Ļoti svarīgi izmantot nedegošus būvmateriālus. Kā uguns reaģē ar būvmateriāliem, nosaka degamības klasifikācija. Daudzi cilvēki nepievērš uzmanību degamības klasifikācijai, pat ja vēlāk sekas var skart viņus pašus. 

Rezultātā ugunsgrēka gadījumā, ja izmantoti degoši būvmateriāli, var rasties stipri apdegumi, saindēšanās vai pat cilvēki zaudēt dzīvību. Tālāk sniegtā degamības klasifikācija ļauj ātri novērtēt, vai materiāli ir degoši, vai nē. Šīs zināšanas var ietekmēt izvēli, uzlabojot savas mājas ugunsdrošību.

A1 klases materiāli nodrošina lielāko iespējamo ugunsaizsardzību. Visbiežāk akmens vate tiek klasificēta kā A1 klases materiāls, kas pilnībā atbilst ugunsdrošības prasībām.

Nedeg un iztur
0

temperatūru

Fakts

Ugunsgrēki negatīvi ietekmē ekonomiku un sabiedrību. Pēc ugunsgrēka mūsu pasākums ir vērsts uz upuri. Cilvēki ir vissvarīgākie - tas nav apstrīdams, bet uguns ir milzīga ietekme, un tas negatīvi ietekmē ēku īpašniekus, it īpaši attiecībā uz pakalpojumu ēkām un tiem, kas strādā vai izmanto to savā uzņēmējdarbībā.

Mother and daughter in front of fireplace
7 akmens spēku izmantošana, lai risinātu pasaules lielos izaicinājumus

7 akmens spēki

Uzziniet vairāk par citām unikālajām akmens īpašībām, kuras tiek nodotas arī mūsu izstrādājumiem.