Ekoloģija

Iegūst dabīgā procesā no atjaunojamas un pārstrādājamas izejvielas.

Vides aizsardzības politika

Uzliekot pienākumus visām filiālēm un konsultējusies ar to vadītājiem, sabiedrība „ROCKWOOL Group“ izstrādāja vides aizsardzības politiku. Saskaņā ar šo politiku mūsu grupas sabiedrības apņemas:

  • ieviest vides aizsardzības vadības sistēmu, kas definē atbildības un vadības procedūras, un nepārtraukti pilnveidot to.
  • nodrošināt to, ka sabiedrības rūpnīcas nerada saviem kaimiņiem nopietnākas problēmas, nekā tās pastāv šajā reģionā, ieskaitot dzīvojamo telpu sektoru.
  • ievērot vismaz tos nosacījumus, kurus ir norādījušas regulējošās institūcijas. Ja tas netiek darīts kaut vienā no norādītajām jomām, sabiedrību pienākums ir nekavējoties informēt varas institūcijas un veikt pasākumus, kas nodrošinātu nosacījumu ievērošanu.
  • uzturēt atklātu dialogu ar ieinteresētajām personām: patērētājiem, regulējošajām institūcijām, investoriem, darbiniekiem, piegādātājiem un kaimiņiem, – lai nodrošinātu, ka tiktu ņemtas vērā attiecīgās intereses un prasības, kas saistītas ar vides aizsardzības jautājumiem.
  • ņemot palīgā grupas vides aizsardzības struktūrvienību, rūpnīcās izdarīt auditu, lai dotu savu ieguldījumu ražošanas sabiedrību darbā vides aizsardzības jautājumos.

„ROCKWOOL“ sabiedrības ir pievienojušās Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) stabilās attīstības hartai, kurā izklāstīti vides aizsardzības vadības principi.

ROCKWOOL vides aizsardzības vadība un standarti

Mūsu sabiedrību grupas politika parāda, ka katrai filiālei ir obligāti jābūt vides aizsardzības vadības sistēmai, kurā būtu paredzēta atbildība un kontroles procedūras. Dažas filiāles ir izvēlējušās sertificētas vadības sistēmas, piemēram, ISO 14001 vai EMAS.

Vidēji vienā „ROCKWOOL“ rūpnīcā vismaz vienu reizi gadā tiek veikts vides aizsardzības, enerģētikas vai pretuguns apdrošināšanas un drošības audits.

ROCKWOOL vides aizsardzības vadība un standarti

Mūsu sabiedrību grupas politika parāda, ka katrai filiālei ir obligāti jābūt vides aizsardzības vadības sistēmai, kurā būtu paredzēta atbildība un kontroles procedūras. Dažas filiāles ir izvēlējušās sertificētas vadības sistēmas, piemēram, ISO 14001 vai EMAS.

Vidēji vienā „ROCKWOOL“ rūpnīcā vismaz vienu reizi gadā tiek veikts vides aizsardzības, enerģētikas vai pretuguns apdrošināšanas un drošības audits.

Produktu drošība

ROCKWOOL akmens vates izmantošana ir drošs veids, kā taupīt enerģiju, kā arī apkures un dzesēšanas izdevumus. Silta un sausa vide dzīvojamajās telpās ir ļoti svarīga mūsu veselībai. Tūkstošiem gadu aukstas un mitras ēkas apdraudēja mūsu senču veselību un dzīvību un joprojām apdraud arī lielu daļu iedzīvotāju mūsdienās. Labāka izolācija ir uzlabojusi dzīves kvalitāti miljoniem cilvēku. Šodien siltas un sausas mājas daudziem ir pašsaprotama lieta.

Akmens vate tiek izmantota jau vairāk nekā 60 gadus. Tā ir pierādījusi sevi kā populāru un drošu izolācijas materiālu un, iespējams, ka tā ir viens no vispamatīgāk dokumentētajiem un praktiski testētajiem būvmateriāliem.

Vispasaules veselības organizācija

Strādāt ar akmens vati ir droši. Šo faktu apstiprināja Vispasaules veselības organizācijas Starptautiskā vēža pētījumu aģentūra (IARC), pieņemot lēmumu izsvītrot akmens vati no to materiālu saraksta, kuri var būt potenciāli vēža izraisītāji. Šis lēmums balstījās uz faktu, ka epidemioloģisku pētījumu dati nesniedza nekādus pierādījumus tam, ka akmens vates šķiedriņu profesionālā ietekme palielinātu risku saslimt ar plaušu vēzi, bez tam, ilgstoši ieelpas pētījumi neparādīja, ka audzēju gadījumu skaits pieaugtu.

7 akmens spēku izmantošana, lai risinātu pasaules lielos izaicinājumus

7 akmens spēki

Uzziniet vairāk par citām unikālajām akmens īpašībām, kuras tiek nodotas arī mūsu izstrādājumiem.