Siltuma un elektroenerģijas ietaupījums

Kurināmā taupīšana

Ir vērts taupīt, nevis dedzināt

Bez elektrības apstājas visa modernās sabiedrības darbība. Elektriskās strāvas pārrāvumi vairs nav tikai nabadzīgo valstu problēma. Tie tāpat var paralizēt arī "attīstītās" valstis. Vai mums būtu jābūvē papildus elektrostacijas un jāturpina patērēt aizvien vairāk enerģijas, lai novērstu iespējamo elektrības trūkumu? Jaunu elektrostaciju un sadales tīklu izbūve maksā miljardiem dolāru un ievelkas vairākus gadus. Tātad tās tikai vēl vairāk saasina arvien samazinošos un dārgāku kļūstošu izrakteņu un atomenerģijas problēmu.

Daudz ekonomiskāk un izdevīgāk būtu novērst enerģijas izšķērdēšanu, cenšoties saglabāt ekoloģisko līdzsvaru. Pēc ES Komisijas ziņām, papildu elektrības kilovatstundas ražošana izmaksās par 50% - 400% vairāk nekā tās ietaupīšana.

Apkārtējās vides aizsardzības līdzeklis

Mazāks iegūstamo izrakteņu patēriņš tāpat dod arī sevišķi lielu labumu apkārtējās vides aizsardzībā. Enerģijas taupīšana, bez šaubām, ir nepieciešama, lai samazinātu gaisa piesārņojumu un globālo sasilšanu.

Paši jaunākie pētījumi, ko izdarījušas respektablas konsultāciju enerģijas jautājumos sabiedrības Ecofys eksperti, kuri konsultē arī ES Komisiju, padarīja skaidri saredzamu nepieciešamību izveidot tādu enerģijas politiku, kura aptvertu efektīvākas tās izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanas prioritātes.

  • Neļaut tiešajiem patērētājiem izšķērdēt enerģiju.
  • Ražot enerģiju no apkārtējai videi draudzīgiem vai resursiem, kuri paši atjaunojas.
  • Palielināt enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā produktivitāti.

Akmens stiprums

Uzziniet vairāk par unikālajām akmeņu funkcijām, kas iekļautas mūsu izstrādājumos.