Siltumvadītspējas koeficients

Tas raksturīgs katram viendabīgam materiālam un parāda, kāds siltuma daudzums vienas sekundes laikā iziet cauri šā materiāla virsmas 1 m2, izplūstot caur 1 m biezu tā kārtu, kad no abām tā pusēm temperatūras atšķirība ir 1 grāds. Jo zemāka ir materiāla vai būvizstrādājuma siltumvadītspējas koeficienta vērtība konstatētajos apstākļos, jo labākas tā izolācijas īpašības.

Deklarētais siltumvadītspējas koeficients

Ņemot vērā to, ka tas ir ražotāja garantēts lielums, ir jānovērtē statistikas elementi; šajā nolūkā tiek aprēķināta standarta novirze, kura ir atkarīga no vidējās λ un rezultātu daudzuma; vidējā λ tiek palielināta par standarta novirzi.

Projekta siltumvadītspējas koeficients

Novērtē reālos apstākļus, kādos atrodas samontētā siltumizolācijas kārta konkrētajā būves norobežojošajā konstrukcijā. Šā koeficienta aprēķināmā vērtība tiek noteikta, pieskaitot labojumus sakarā ar mitruma vai gaisa konvekcijas ietekmi. Pašlaik Eiropas Savienības valstīs, konstatējot materiālu projekta siltumvadītspēju, tiek uzskatīts, ka materiāla ekspluatācijas mitrums būves norobežojošajā konstrukcijā – tas ir tā mitrums līdzsvara stāvoklī, kad temperatūra ir  23°C un relatīvais mitrums 80 %.   

7 akmens spēki

Uzziniet vairāk par citām unikālajām akmens īpašībām, kuras tiek nodotas arī mūsu izstrādājumiem.