Skaņa un troksnis

Kā raksturot troksni un kā to izmērīt?

ROCKWOOL akmens vates izstrādājumi ir blīvi, tāpēc tie nodrošina labu akustisko kontroli plašā skaņas frekvenču diapazonā. Viena no būtiskākajām mūsdienu dzīvesveida prasībām ir efektīva skaņas izolācija. Pārlieku liels trokšņainums palielina stresa risku, traucē sarunāties un tiek uztverts kā zināma veida apkārtējās vides piesārņojums. Daudzu gadu laikā “ROCKWOOL” ir pierādījis, ka kompānijas izolācijas materiāli ideāli der visur, kur ir nepieciešama trokšņu slāpēšana vai skaņas viļņu uzsūkšana – dzīvojamajās ēkās, komerciālajā, rūpnieciskajā vai dabīgajā vidē. Bez labām akustiskajā īpašībām “ROCKWOOL” izolācijas materiāliem raksturīga lieliska siltumizolācija, kā arī tie veic ugunsdrošības nodrošināšanas funkcijas.

Skaņas spiediena līmeni

Skaņas spiediena līmeni var aprēķināt kā izplatāmās skaņas spiediena un pamata (atskaites) skaņas spiediena attiecības kvadrāta desmitkārtīgu desmitdaļas logaritmu:

L = 10 lg (p/p0)2

p0 = 20 mPa , skaņas spiediena sliekšņa vērtība;

p – skaņas spiediena vidējā vērtība kvadrātā, Pa

Ir pieņemts, ka dzirdamības sliekšņa skaņas intensitātes un skaņas spiediena līmenis vienāds ar 0 dB.

Skaņas līmeņi

Skaņas līmenis – skaņas spiediena līmenis, kurš koriģēts saskaņā ar A frekvences raksturojumu

LA = 10 lg (pA/p0)2, kur

p0= 20 mPa, skaņas spiediena sliekšņa vērtība;

pA–ar A frekvences raksturojumu koriģēts skaņas spiediens, Pa.

Procentuāli izteiktas trokšņa līmeņa izolācijas vērtības bieži vien ir labāk saprotamas, nekā decibelos:

1 dB - tik tikko sajūtama skaņas slāpēšana; 

3 dB - liela un skaidri pamanāma skaņas slāpēšana, kura atbilst 20%; 

6 dB - aptuveni 35% skaņas slāpēšana; ; 

10 dB - aptuveni 50% skaņas slāpēšana (t.i., cilvēks skaņas līmeņa samazināšanas rezultātā 10 dB uztver kā divreiz mazāku skaļumu).

Mums apkārt ir trokšņa avoti

30 dB(A) čaukstoņa, dzirdama 1 metra attālumā
50 dB(A) lietus
50-60 dB(A) parasta runa
60 dB(A) bārdas dzenamais aparāts
80 dB(A) durvju, telefona zvans
85 dB(A) kravas automašīna
90 dB(A) kliedziens
95-110 dB(A) motocikls
110 dB(A) šāviens gaisā
140 dB(A) lidmašīnas dzinējs

Kādam mērķim tiek izmantoti “ROCKWOOL” izstrādājumi?

ROCKWOOL akmens vates izstrādājumi ir blīvi, tāpēc tie nodrošina labu akustisko kontroli plašā skaņas frekvenču diapazonā. Viena no būtiskākajām mūsdienu dzīvesveida prasībām ir efektīva skaņas izolācija. Pārlieku liels trokšņainums palielina stresa risku, traucē sarunāties un tiek uztverts kā zināma veida apkārtējās vides piesārņojums.

Daudzu gadu laikā “ROCKWOOL” ir pierādījis, ka kompānijas izolācijas materiāli ideāli der visur, kur ir nepieciešama trokšņu slāpēšana vai skaņas viļņu uzsūkšana – dzīvojamajās ēkās, komerciālajā, rūpnieciskajā vai dabīgajā vidē. Bez labām akustiskajā īpašībām “ROCKWOOL” izolācijas materiāliem raksturīga lieliska siltumizolācija, kā arī tie veic ugunsdrošības nodrošināšanas funkcijas.

7 akmens spēki

Uzziniet vairāk par citām unikālajām akmens īpašībām, kuras tiek nodotas arī mūsu izstrādājumiem.