Juridiskais paziņojums

Viss šajā tīmekļa vietnē (turpmāk – Tīmekļa vietne) izvietotais saturs ir SIA „ROCKWOOL” īpašums,  kas tiek aizsargāts ar likumu kā autortiesību objekts. Tīmekļa vietnē pieejamā informācija, tajā skaitā materiāli (piemēram, ikgadējais pārskats, pārskats par iedarbību uz apkārtējo vidi, preses paziņojumi, datu lapas u.c.) ir paredzēti tikai un vienīgi informatīvajam nolūkam un to izmantošana ir atļauta tikai un vienīgi: (1) nekomerciālajiem nolūkiem ar nosacījumu, ka visās materiālu kopijās tiks norādīts SIA „ROCKWOOL” autortiesību paziņojums, (2) materiāli  netiks kopēti vai publicēti nevienā tīkla datorā un/vai pārraidīti plašsaziņas līdzekļos, un (3) materiālos netiks veiktas nekādas izmaiņas. Šo materiālu izmantošana citiem nolūkiem ir aizliegta, bet  pārkāpumu gadījumos  vainīgā persona var tikt saukta pie  likumā noteiktās civilās un/vai kriminālās atbildības un tai var tikt piemērots atbilstošais sods.

Tīmekļa vietnes dizains un izkārtojums ir SIA „ROCKWOOL” īpašums. Jebkāda atļauja izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos materiālus neietver pašas Tīmekļa vietnes un/vai jebkuras citas SIA „ROCKWOOL” piederošas vai kontrolētas tīmekļa vietnes (turpmāk -ROCKWOOL tīmekļa vietne) dizaina un/vai izkārtojuma izmantošanu. ROCKWOOL tīmekļa vietņu dizainu vai izkārtojumu nedrīkst kopēt vai atdarināt ne pilnībā, ne arī daļēji. Nevienas ROCKWOOL tīmekļa vietnes logotipu, grafiku vai attēlu nedrīkst kopēt, atdarināt, pārraidīt un/vai kā citādi izmantot bez  SIA „ROCKWOOL” rakstveida atļaujas.

 SIA „ROCKWOOL”  neuzņemamas atbildību par darbībām, kuras Jūs veicat, pamatojoties uz Tīmekļa vietnē iekļautajiem materiāli un/vai grafiskiem elementiem. Viss Tīmekļa vietnes saturs ir aktuāls tā izvietošanas brīdī un atbilst spēkā esošajā normatīvā regulējuma prasībām, taču tas nav uzskatāms un/vai izmantojams kā profesionāls padoms, un SIA „ROCKWOOL” negarantē šī satura pareizumu. Šajā Juridiskajā paziņojumā norādītā  informācija neizslēdz un neierobežo SIA „ROCKWOOL” atbildību par pieļauto nolaidību līgumsaistību izpildē, tajā skaitā atbildību par nepareizās informācijas sniegšanu, personas  nāvi un/vai nodarītām traumām, taču SIA „ROCKWOOL” neuzņemas atbildību par  jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, tajā skaitā datu vai pelņas zudumu, kas personai radies Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas izmantošanas rezultātā. 

Tīmekļa vietnē publicētie materiāli un saistītās grafikas var saturēt  tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas.  SIA  „ROCKWOOL”  cenšas nodrošināt saviem klientiem pakalpojuma nepārtrauktību un Tīmekļa vietnes satura atjaunošanu, taču negarantē, ka  Tīmekļa vietne, tajā piedāvātie pakalpojumi un norādītā informācija ir aktuāla un/vai nesatur kļūdas. Nolūkā aizsargāt Tīmekļa vietnes saturu pret zināmiem datora vīrusiem, SIA „ROCKWOOL” izmanto  pretvīrusu programmu, taču negarantē, ka Tīmekļa vietnē pieejamie materiāli un lejupielādes faili nesatur ļaunprātīgu kodu (datorvīrusu). Jūs kā Tīmekļa vietnes lietotājs esiet atbildīgs par nepieciešamo drošības pasākumu veikšanu, lai aizsargātu savu datorsistēmu pret datorvīrusu  iedarbību. SIA „ROCKWOOL” neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar Tīmekļa vietnes kļūdām vai tās nepieejamību, izņemot likumā noteiktus obligātus atbildības gadījumus.

Visas Tīmekļa vietnē pieejamās hipersaites ir izvietotas tikai un vienīgi Jūsu ērtībām. Ja izvēlēsities sekot hipersaitei, uzklikšķinot tai virsū, Jūs pametīsiet Tīmekļa vietni. SIA „ROCKWOOL” nekontrolē un neapstiprina jebkuras citas tīmekļa vietnes saturu un neuzņemamas nekādu atbildību saistībā ar hipersaišu izmantošanu/lietošanu, tajā skaitā neatbild pa to saturu.

Preču zīmes

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan un Lapinus un/vai citu šeit minēto izstrādājumu nosaukumi ir preču nosaukumi vai reģistrētas preču zīmes, kas pieder ROCKWOOL International A/S un/vai tā meitasuzņēmumiem. Šos preču nosaukumus un/vai preču zīmes ir aizliegts izmantot bez to īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas.