Produkti atbilst ilgtspējīgas būvniecības prasībām

Ekonomikā ar slēgtu apriti produkti jālieto tik ilgi, cik vien iespējams – un atkārtoti izmantojami, cik vien iespējams plašāk, kad tiem tuvojas ekspluatācijas lietošanas termiņš. Mēs nodrošinām ilgtspējīgus risinājumus ēkām – piemēram, izolācijai, akustiskajiem griestiem un ārējām fasādēm, kuras var tikt otrreizēji pārstrādātas neskaitāmas reizes. Mēs izmantojam dabiskos produktus, vulkāniskos iežus, lai saplūstu ar dabu. Pateicoties ROCKWOOL produktu izcilai izturībai un otrreizējās pārstrādāšanas iespējām, mēs varam palīdzēt mūsu klientiem, veidot izturīgākas ēkas un pilsētas, kas galu galā bagātina mūsdienu dzīvi.

Kas ir energoefektivitāte?

Ēku energoefektivitāte ir vienkārši enerģijas taupīšana – mazāka enerģijas ražošana nozīmē mazāku piesārņojumu un dabiskās vides iznīcināšanu, kā arī ievērojamu ietaupījumu. Ņemot vērā, ka vislielāko enerģijas patēriņu rada apkure (70%), mums vajadzētu rūpēties par ēku siltināšanu – atbilstoša izolācija garantē zemākas ekspluatācijas izmaksas, kā arī piesārņojošo vielu emisijas samazināšanu.

RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers