CO2 emisijas samazinājuma kalkulators

Ierīkojot mājai papildus siltumizolāciju, samazinās CO2 izplūdes daudzums apkārtējā vidē. 

Šī programma parādīs, par kādu daudzumu samazināsies CO2 emisijas daudzums kg/m2 ēkas ekspluatācijas 50 gadu laikā, ja būs ierīkota papildus siltumizolācija