Mums ir jāturpina cītīgi strādāt, lai radītu arvien labākus produktus un procesā atstātu mazāku negatīvo ietekmi uz dabu, tajā skaitā pilnveidojot domāšanu par ilgtspējību ražošanā, darbībā, kā arī pētniecībā un attīstībā.

Jens Birgersson

ROCKWOOL Group

Mūsu mērķis

Esam apņēmušies iedrošināt ikvienu sagatavoties modernās dzīves attīstības izaicinājumiem. Lietojot akmeni, vienu no pasaulē izplatītākajiem dabas resursiem, varat atstāt ilglaicīgu ietekmi vairākās paaudzēs.
 
No klasēm līdz stadioniem, no ieceres līdz pabeigtai būvei, cilvēkiem ir nepieciešama vide ne tikai lieliem sapņiem, bet arī šo sapņu īstenošanai, padarot pasauli par labāku vietu visiem.
 
Šī apņemšanās ir iecirsta akmenī.
photos, germany, schrägdach broschüre, family, happy, inside, pyjama
Akmens ir mūsu galvenais resurss un pamats, uz kura balstās mūsu uzņēmējdarbība. Tas ir dabīgi neuzliesmojošs un neizsmeļams avots, jo Zeme saražo 38 000 reižu vairāk akmens gadā (vulkāniskās aktivitātes un okeānu darbības dēļ), nekā mēs izlietojam mūsu produktu ražošanā.