Mūsu vērtības

Godīgums

Mēs esam godīgi, jo pirmkārt esam godīgi paši pret sevi, un pret apkārtni mēs attiecamies ar to pašu interesi kā pret Grupu. Mēs turam acis plaši vaļā, lai varētu identificēt grūtības.

Atbildība

Mēs atbildīgi rīkojamies, cienot visu mūsu ieinteresēto pušu intereses. Mēs atbildam par savām darbībām un pilnībā apzināmies, ka esam ROCKWOOL Grupas vēstneši un tās zīmola vērtību pārstāvji.

Efektivitāte

Mēs strādājam efektīvi, jo mēs pietiekoši daudz laika veltam mūsu mājasdarbiem. Pienācīga sagatavošanās ļauj mums spert lielu soli pretī mūsu mērķu sasniegšanai. Kad lēmums ir pieņemts, mēs to ātri īstenojam, vadoties pēc moto “dari, nemeklē aizbildinājumu”, kā arī veicam precīzu komunikāciju.

Aizrautība

Mēs aizrautīgi ticam un lepojamies ar to, ko mēs darām. Mēs ietekmējam mūsu apkārtni gan iekšēji, gan ārēji ar enerģiju, kas parāda, cik ļoti mums rūp mūsu darbs, kolēģi, klienti un partneri.

Uzņēmīgums

Mēs esam uzņēmīgi, jo nepārtraukti meklējam jaunas iespējas un veidus, kā uzlaboties un gūt panākumus. Mēs iedrošinām viens otru ikvienā darba etapā, lai attīstītu jaunas idejas un izmantotu tās. Mēs arī pieņemam faktu, ka dažreiz tiek pieļautas kļūdas.

Atrodiet ROCKWOOL tirdzniecības vietas

search

Showing
Offices & Factories near you